fot. 981016-9b (934×666) — copyright © by Marek Snowarski
powierzchnia kapelusza
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu
copyright © by Marek Snowarski