fot. 980714-10 (490×666) — copyright © by Marek Snowarski
młody owocnik
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Suillus grevillei (maślak żółty)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.07.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski