fot. 061118-6150 (613×509) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 061118-3
pierścień
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.11.2006, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski