fot. 060820-0238 (1568×1049) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060820-2 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudevernia furfuracea (mąklik otrębiasty)

on This page when logged in
you will see 5.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.08.2006, k. Studzienic pow. bytowski
copyright © by Marek Snowarski

« Pseudevernia furfuracea (mąklik otrębiasty)