fot. 060820-0227_v4 (677×744) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060820-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudevernia furfuracea (mąklik otrębiasty)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.08.2006, k. Studzienic pow. bytowski
copyright © by Marek Snowarski