fot. 080401-0560-505 (816×560) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040813-3
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scleroderma bovista (tęgoskór kurzawkowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.08.2004, okolice Milicza
copyright © by Marek Snowarski