fot. 020928-3463 (477×583) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020928-2
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Imleria badia (podgrzybek brunatny)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.09.2002, Dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski