fot. 020420-0062 (647×473) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020420-2
powierzchnia kapelusza
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stereum hirsutum (skórnik szorstki)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.04.2002, Wrocław, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski