fot. 010419-33 (559×481) — copyright © by Marek Snowarski
pory w zbliżeniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polyporus squamosus (żagiew łuskowata)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.06.2001, Dolny Śląsk, dolina Odry
copyright © by Marek Snowarski