fot. 010419-26 (891×660) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 010505-2
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Agaricus bernardii

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.05.2001, Dolny Śląsk, dolina Odry
copyright © by Marek Snowarski