fot. 010324-3 (737×481) — copyright © by Marek Snowarski
grupa, w alei topolowej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lepista personata (gąsówka dwubarwna)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.12.2000, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski