grzyby.pl

Objaśnienie map występowania grzybów

jak to jest robione

Gdzie te grzyby?
pytają ...
dlaczego więc ...
... tylko niektórzy ... w tym samym czasie ...
z tajemniczym uśmiechem na twarzy
wracają ... z wypełnionym po brzegi koszem
pełnym wybornych grzybów jadalnych
poznanych z Atlasem grzyby.PL
Mapki powstają na podstawie doniesień szanownych informatorów. Podawane są przez formularz zgłoszeniowy: data, przybliżona lokalizacja zbioru i "intensywność wysypu" mierzona w średniej ilości grzybów jadalnych jaką zebrano w ciągu godziny. Zgłoszenia dotyczą grzybów jadalnych. Jadalnych nie tyle potencjalnie - co gatunków faktycznie zbieranych do konsumpcji. Wyjątek czynię wiosną dla smardzy, te są pod ochroną, dlatego nie należy ich zbierać, tym niemniej ciekawe kiedy i gdzie wyrastają.

Każde zgłoszenie podlega ocenie, zgłoszenia budzące wątpliwości co do wiarygodności, zwykle po prostu wygłupy, są blokowane. Tym niemniej należy ostrożnie podchodzić do zgłoszeń znacznie obiegających od przeciętnej, zwłaszcza w okolicach gdzie brak informacji od innych grzybiarzy. Czasami takie zgłoszenie to po prostu świadectwo dobrej znajomości terenu i wprawy w wyszukiwaniu grzybów, ale czasem zdarza się podpucha której nie udało się (jeszcze) wyeliminować. Najlepszą weryfikację daje mnogość doniesień w danym rejonie — dlatego zgłaszaj czy grzyby są, czy ich nie ma.

Mapki raportu są aktualizowane około minutę po dodaniu nowego doniesienia.

Obok map są dostępne oryginalne teksty zgłoszeń, dostępne przez link "raport tekstowy; analizy dla województw" a na stronach historycznych po kliknięciu na mapkę dla danego okresu.

Mapa jest przybliżonym odwzorowaniem występowania grzybów jadalnych na terenie Polski - w stopniu na jaki pozwala gęstość doniesień w osi czasu i w przestrzeni kraju. A jest ona różna. Z roku na rok pokrycie informacjami rośnie - ilość uczestników tej pożytecznej zabawy stale rośnie - i Ty przyłącz się do gromadzenia ciekawych danych.

mapy interpolowanego pojawu grzybów

Podstawowa mapa na stronie - pierwsza u góry po prawej. W sposób najbardziej czytelny dla przeciętnego użytkownika pokazuje intensywność występowania grzybów w różnych miejscach Polski.

Okres czasu jaki obejmuje raport jest zależny od pory roku i jest pokazany tekstem w lewym górnym rogu mapy. Zaraz po nim jest pokazana godzina generacji mapy (mapy są generowane w 2-3 minuty po dodaniu zgłoszenia). W sezonie mapy pokazują stan grzybności w ciągu ostatnich 7 dni, poza sezonem jest to okres dłuższy, do kilku tygodni. 7-dniowy interwał jest optymalny z uwagi na nierówny rozkład doniesień w ciągu tygodnia. Najwięcej doniesień jest z weekendowych grzybobrań. Przyjęty tygodniowy interwał mapy niweluje wahania pomiędzy dniami tygodnia. Jest też wystarczająco krótki aby dobrze oddać dynamikę zmian pomiędzy dniami. Użycie doniesień z kilku dni pozwala na wierniejszą interpolację stanu grzybności na terenie kraju.

Poszczególne doniesienia są oznaczone ciemnymi kropkami na mapie.

Liczba zgłoszeń użytych do kreślenia mapy jest podana w lewym dolnym rogu mapy. Po znaku + podana jest liczba zgłoszeń nie wykreślone na mapie z braku określonej lokalizacji. Są one uwzględnione w histogramie słupkowym i kołowym.

Pionowy histogram po prawej stronie mapy pokazuje ilość zgłoszeń w przeciągu ostatnich 2 miesięcy i ich kategorie wg legendy. Histogram ten występuje tylko na dużych mapach pokazujących stan bieżący.

Wykres kołowy w lewym górnym rogu mapy pokazuje proporcje poszczególnych klas zgłoszeń (kolory zgodnie z legendą).

Mapka w dole strony pokazuje interpolowany stan występowania grzybów w tym samym okresie ale przed rokiem. Po kliknięciu na tę mapkę można przejść do historycznych raportów i analiz byłych sezonów. To samo przejście daje link "podsumowanie sezonów" umieszczony pod tą mapą.

interpretacja mapy interpolowanej

Dla kreślenia mapy wartości w bliskim otoczeniu punktów poszczególnych doniesień są uśredniane i interpolowane. Algorytm wyliczający prawdopodobny stan grzybności w danym miejscu, uwzględnia najbliżej położone doniesienia, im bliższe tym mają większą wagę. Najnowsze doniesienia mają nieco większą wagę niż te sprzed kilku dni. Jeśli brak jest wystarczająco bliskich doniesień prognoza nie jest liczona.

pułapki interpretacji map

Wiarygodnośc prognozy zależy od ilości zgłoszeń w danym obszarze w okresie czasu który pokazuje mapa. Miejsca składanych doniesień są pokazane jako spore kropki na mapie głównej. W inny sposób gęstość dostępnej informacji pokazuje mapa znajdująca się w prawym górnym rogu obok mapy głównej. Służy ona ułatwieniu interpretacji mapy głównej. Tam gdzie nie występują najciemniejsza barwy - prognoza jest liczona w oparciu o pojedyncze doniesienia i istnieje większe ryzyko, że będzie nietrafiona. Tam gdzie są najciemniejsze barwy - prognoza jest najbardziej wiarygodna bo liczona w oparciu o większą liczbę blisko położonych doniesień.

Nie należy ślepo wierzyć barwom na mapie. To tylko efekt mniej lub bardziej wyrafinowanej interpolacji w oparciu o podane dane. Może być mylący, zwłaszcza, gdy danych źródłowych jest niewiele. Zawsze należy porównać interesujący nas obszar mapy interpolowanej z mapą pokazującą indywidualne doniesienia użyte do wyliczania mapy interpolowanej, szczególnie wyraźnie to widać w analizie meteorologiczno-grzybowej. Często optymistyczna interpolacja, zwłaszcza na skraju barwnego pola, może być spowodowana pojedynczym pozytywnym doniesieniem. Jego znaczenie można spróbować ocenić czytając pełen tekst doniesienia w "raporcie tekstowym". Pewien problem stwarza raportowanie zbiorów kurek. Grzyb ten występuje także w suchszych okresach sezonu a jednocześnie duża liczba egzemplarzy podbija optymizm mapy.

Na trafność prognozy może rzutowac także tygodniowy lub dłuższy okres jaki obejmuje mapa. Przykładowo, po silnych przymrozkach kończących wysyp grzybów, jeszcze przez kilka dni będą pokazywane optymistyczne dane oparte o najwcześniejsze doniesienia z okresu raportowania. Drugi efekt to silniejszy wpływ doniesień z piątku, soboty i niedzieli bo za te dni tygodnia jest składane najwięcej doniesień. Mapa w poniedziałek będzie bardziej odpowiadać stanowi aktualnemu niż mapa w czwartek, która jest pod silnym wpływem doniesień kilkudniowej "świeżości"

dynamika

Seria map dynamiki pokazuje zmiany interpolowanej mapy w ciągu ostatnich kilku dni. Za ich pomocą można dostrzec znajwiska typu początek wysypu, wygasanie wysypu, a zwykle jesienią - przesuwanie się po terenie kraju strefy najlepszych grzybobrań

raport tekstowy z bieżących doniesień

Raport tekstowy pokazuje detale zgłoszeń użytych do kreślenia mapy. W tym zwłaszcza komentarze informatorów.

Raport tekstowy z bieżących doniesień jest dostępny ze strony głównej występowania grzybów. Raporty tekstowe z lat ubiegłych są dostępne ze strony podsumowania sezonów i analiz poszczególnych lat, po kliknięciu na stosowną mapkę w analizie sezonu.

mapy "poszczególne doniesienia"

Kropki na mapie pokazują intensywność występowania grzybów jadalnych. Intensywność ta jest pokazana przez barwę zgodnie z legendą w lewym dolnym rogu mapy. Nowsze doniesienia są zaznaczone większą kropką, starsze mniejszą.

Warto czasem spojrzeć na mapę zagrożenia pożarowego lasów tworzoną przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Mapa jest tworzona na podstawie oceny suchości ściółki leśnej, co jest w pewnym stopniu skorelowane z występowaniem grzybów - czasem lepiej, czasem gorzej - bo zmiany wilgotności ściółki cechują się inną dynamiką niż pojaw owocników grzybów.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji