grzyby.pl

regulamin GRej

zasady ogólne

1. CEL: Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GRej) służy gromadzeniu informacji o występowaniu grzybów wielkoowocnikowych rzadko notowanych, chronionych lub zagrożonych oraz obcych.

2. ZASADA DOBREJ WOLI: Większość zapisów to znaleziska poczynione przez osoby nie będące zawodowymi mykologami. Znalazca, zamieszczając tu doniesienie, czyni to dla dobra nauki oraz dla własnej satysfakcji; zgadza się na wykorzystanie danych w oficjalnych badaniach.

3. ZASADY CYTOWANIA: Dane umieszczane w rejestrze mogą być cytowane w publikacjach naukowych. Zalecany sposób cytowania:

Autor zgłoszenia. Data zgłoszenia. nazwa zgłoszonego gatunku. numer zgłoszenia (ID). W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Data dostępu. (http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm)

Przykład: Domian G. 2009. Dacryobolus karstenii. ID 126371. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Dostęp 25.09.2016. (http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm).

W przypadku zgłoszeń, które zostały opublikowane w sprawozdaniach z rejestru (adnotacja zamieszczona w zgłoszeniu oraz poniżej, na tej stronie), zaleca się cytowanie sprawozdania.

W przypadku cytowania całości rejestru:

Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. data aktualizacji. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych". W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Data dostępu. [http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm].

Uwaga. W związku z tym, że w rejestrze znajdują się zgłoszenia zarówno zaakceptowane (status: zweryfikowany), jak i oczekujące na akceptację (status: przyjęty) proszę zwracać uwagę na aktualny status zgłoszenia.

4. ZASADA UNIKANIA POWIELANIA DONIESIEŃ: Dane z bazy są publikowane w postaci sprawozdań w czasopiśmie o zasięgu krajowym. W celu uniknięcia powielania doniesień do bazy nie należy zgłaszać danych opublikowanych oraz takich, w przypadku których planuje się publikację w czasopiśmie naukowym lub popularnonaukowym. W wypadku opublikowania (przez zgłaszającego) zgłoszonego stanowiska, autor informuje o tym kustosza w celu zamieszczenia stosownej adnotacji.

Doniesienia z lat 2005-2013 zostały opublikowane w:

Kujawa A. 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16, 3-4: 17-52

Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 8-53

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22 (1): 17-83

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22 (4): 16-68

Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23 (4): 3-59

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24,2 (2013): 3-42

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24 (4): 10-41

Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy 27 (3): 3-55

Gierczyk B., Kujawa A. 2021. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy 32 (4): 3-33

5. ZARZĄDZANIE: Baza jest ściśle moderowana. To oznacza, że doniesienia przechodzą akceptację kustoszy bazy. Kustoszami informacji w bazie i jednocześnie moderatorami doniesień są: Anna Kujawa, Błażej Gierczyk i Tomasz Ślusarczyk. Administratorem bazy jest Marek Snowarski. Kontakt do osób odpowiedzialnych jest podany w następnym akapicie ("gdzie wysyłać suszki").

6. ZASADA TRWAŁOŚCI ZGŁOSZEŃ: Zgłoszenia zaakceptowane przez kustosza nie podlegają usunięciu. Ewentualne zmiany treści możliwe są jedynie za zgodą kustosza i przy umieszczeniu stosownej adnotacji o rodzaju zmiany.

gdzie przesyłać suszki

Uwaga. Zgłoszone do GRej grzyby z rodzajów:

Agaricus, Amanita, Arrhenia, Bolbitius, Clavulinopsis, Clavaria, Clitopilus, Conocybe, Coprinus, Crepidotus, Cystoderma, Cystolepiota, Exidia, Fayodia, Flammulaster, Galerina, Gymnopilus, Hohenbuehelia, Hydnellum, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Lactarius, Lentaria, Limacella, Lepiota, Melanoleuca, Melanophyllum, Omphalina, Panaeolus, Phaeomarasmius, Phellodon, Pholiota, Pholiotina, Psathyrella, Psilocybe, Ramaria, Ramariopsis, Rimbachia, Simocybe, Stropharia, Tremella, Tubaria, Tulostoma, Volvariella proszę przesyłać bezpośrednio do sprawdzenia do Błażeja Gierczyka, na adres: Błażej Gierczyk, Wydział Chemii UAM, Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań
blazej.gierczyk @ amu. edu. pl (z e-mail usuń spacje)

a z pozostałych rodzajów do Anny Kujawy na adres: Anna Kujawa, Turew, ul. Szkolna 43 A, 64-000 Kościan
annakuja @ poczta. onet. pl (z e-mail usuń spacje)

ewentualnie wszystkie suszki wysyłać do jednego z kustoszów, ale podzielone na dwie grupy i osobno zapakowane

Kontakt do Tomasza Ślusarczyka (zajmuje się m.in. Cortinarius; loco Świebodzin) to funalia @ wp. pl (z e-mail usuń spacje). 66-200 Świebodzin, os. Widok 15/23

Kontakt do Marka Snowarskiego (sprawy techniczno-administracyjne związane z GRej) jest podany w formularzu kontaktowym (link do niego jest w stopce każdej strony grzyby.pl).

przyjmowane gatunki, dokumentacja zgłoszeń

1. Do GRej przyjmowane są gatunki z poniższych kategorii (z wyjątkami w przypadku gatunków, o których dane są już uznane za wystarczające; gatunki przyjmowane do GRej mają ikonkę +GRej w prawym górnym rogu w polu z nazwą, na stronie danego taksonu w grzyby.pl):

- grzyby chronione – wg Rozporządzenia obowiązującego w dniu zgłoszenia;

- nieczęsto notowane gatunki grzybów podstawkowych z krytycznej listy grzybów podstawkowych (Wojewoda 2003) – gatunki z małą liczbą stanowisk, do 10 w ostatnich 40-50 latach;

- nieczęsto notowane gatunki grzybów workowych z krytycznej listy grzybów workowych (Chmiel 2006) oraz mikromycetes tworzących duże podkładki/owocniki (Mułenko i in. 2013);

- taksony nowe dla Polski oraz nie ujęte na listach krytycznych;

- gatunki obce.

Większość gatunków niepodawanych dotychczas z Polski nie ma strony w serwisie grzyby.pl, jednak takie gatunki są przyjmowane do bazy GRej. Przed ich zgłoszeniem skontaktuj się z kustoszem.

Lista gatunków przyjmowanych do GRej będzie aktualizowana w grudniu każdego roku.

2. W uzasadnionych przypadkach kustosze mogą otworzyć bazę dla wybranych gatunków niespełniających kryteriów z pkt. 1. Zostaną one odpowiednio oznaczone na stronie taksonu w grzyby.pl.

3. Zgłaszający odpowiada za poprawność danych zawartych w zgłoszeniu.

4. Podstawą do zaakceptowania zgłoszenia jest weryfikacja przez kustosza prawidłowości oznaczenia, dokonana na podstawie analizy przesłanego suchego okazu (eksykatu). W przypadku gatunków nie objętych ochroną stanowisko musi być udokumentowane zielnikowo (patrz wyjątek - pkt. 6). Należy zebrać i zasuszyć owocniki grzyba i przesłać do kustosza bazy. Jeśli to możliwe, to należy zebrać i zasuszyć kilka owocników danego gatunku, najlepiej w różnych stadiach rozwojowych. W wypadku niektórych zgłoszeń zaakceptowanych, przy których istnieją zastrzeżenia co do jakości i kompletności materiału zielnikowego, kustosze mogą poprosić zgłaszającego o uzupełnienie kolekcji.

5. Suche owocniki przesyłane do kustoszy powinny być opisane nazwą gatunkową i numerem zgłoszenia (ID).

6. W wypadku gatunków chronionych oraz stanowisk zlokalizowanych na terenach, na których obowiązuje zakaz zbierania owocników grzybów (większość rezerwatów i parków narodowych) dopuszcza się możliwość zgłoszenia stanowiska na podstawie zdjęć. Decyzję o akceptacji takiej dokumentacji podejmuje kustosz.

7. W wyjątkowych przypadkach są akceptowane pozostałe zgłoszenia nie udokumentowane suchymi owocnikami, lecz jednocześnie nie budzące wątpliwości co do gatunku, na podstawie fotografii i opisu. Takie zgłoszenia mają mniejszą wartość naukową. Decyzję o akceptacji takiej dokumentacji podejmuje kustosz. Prosimy o kontakt z kustoszem przed zgłoszeniem.

8. Wysoce pożądane jest zrobienie czytelnych zdjęć owocników w różnych stadiach rozwojowych. Zdjęcia wykonuje się w różnych skalach – widok ogólny i w powiększeniu detale (np. trzon, spód kapelusza, hymenofor, przekrój).

9. Konieczne jest zanotowanie cech świeżych owocników – przynajmniej tych, które nie będą wyraźnie czytelne w dokumentacji fotograficznej. Należy pamiętać, że każda informacja może być cenna. Podczas notowania zwykle nie wiemy, które cechy będą ważne przy potwierdzeniu oznaczania, dlatego lepiej zanotować więcej niż się ograniczać. Szczególnie ważne są cechy ulotne, trudne lub niemożliwe do zilustrowania na fotografii – zapach, smak, śluzowatość kapelusza/trzonu (szczególnie ważne w przypadku rodzajów Agaricus, Cortinarius, Hygrocybe, Hygrophorus, Inocybe, Russula, Lactarius). Sfotografować lub opisać należy także przebarwienia powierzchni trzonu i hymenoforu po uszkodzeniu, mleczka w kontakcie z powietrzem oraz miąższu po przekrojeniu owocnika (szczególnie ważne w przypadku rodzajów Agaricus, Russula, Lactarius, Boletus, Leccinum, Xerocomus). W wypadku gatunków, których oznaczenie wymaga wykonania prób makrochemicznych, do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację (opis lub zdjęcia) wyników tych testów. Nie należy suszyć owocników potraktowanych odczynnikami chemicznymi.

10. Należy jak najściślej opisać lokalizację stanowiska wg schematu: województwo, gmina, najbliższa miejscowość, odległość stanowiska od tej miejscowości w km i kierunek położenia stanowiska w stosunku do miejscowości. Istotnym uzupełnieniem informacji o lokalizacji są współrzędne GPS.

11. Należy jak najściślej opisać siedlisko i substrat na którym obserwowano owocniki (drzewa występujące w sąsiedztwie, gatunek drzewa stanowiącego substrat etc.). wersja 12.2023 12. Wprowadza się ograniczenie liczby stanowisk każdego taksonu do czterech zgłoszeń z każdego kwadratu ATPOL 10×10 km. Lista kwadratów ATPOL których dotyczy ograniczenie znajduje się na stronie każdego z gatunków przyjmowanych do GRej. Ograniczenie nie dotyczy zgłoszeń powtórnych. -->

12. Wprowadza się ograniczenie liczby stanowisk każdego taksonu do czterech zgłoszeń z każdego kwadratu ATPOL 10×10 km. Ograniczenie nie dotyczy zgłoszeń powtórnych. Przed złożeniem zgłoszenia liczbę zgłoszeń danego taksonu w danym kwadracie ATPOL można sprawdzić na stronie GRej, w skorowidzu wg taksonów - po ATPOL.

13. W szczególnych przypadkach (nietypowa fenologia, nietypowy sposób wzrostu, nietypowe siedlisko, nietypowy substrat) kustosze mogą dopuścić do odstępstw od wytycznych zawartych w pkt. 12. Wymaga to konsultacji z kustoszem przed zgłoszeniem.

zgłoszenia powtórne

Baza GRej przyjmuje zgłoszenia powtórne, będące potwierdzeniem wcześniejszego zgłoszenia. Przy zgłoszeniach powtórnych obowiązują następujące zasady:

a. Potwierdzenia zgłoszeń należy dokonywać nie częściej niż raz na 3 lata.

b. Zgłoszenia potwierdzające są możliwe wyłącznie dla gatunków przyjmowanych aktualnie do bazy.

c. W zgłoszeniu należy zawrzeć numer zgłoszenia pierwotnego (pole ID potwierdzanego).

d. Potwierdzeniem zgłoszenia nie może być martwy owocnik zeszłoroczny.

e. Potwierdzenie zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na podstawie fotografii (w przypadku gatunków nie budzących wątpliwości) lub na podstawie fotografii i oznaczonych mikroskopowo owocników (w przypadku gatunków wymagających sprawdzenia cech mikroskopowych).

f. W uzasadnionych przypadkach kustosz może dopuścić zgłoszenie powtórne nie spełniające pkt. a-e. Wymaga to konsultacji z kustoszem przed dokonaniem wpisu.

uwagi końcowe

We wszystkich kwestiach merytorycznych nie ujętych powyżej należy konsultować się z Kustoszami bazy GREJ, w sprawach technicznych – z jej Administratorem.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji