TLC, spot tests

class: β-Orcinol Depsides
Rf values in standard eluents systems: A: 76 · B: 78 · B': 73 · C: 79 · E: 57 · F: 85

Visibility: in natural light: — · in UV-C (254nm): +

Visibility after H2SO4 spraying and 10 min in 110°C charring:
in natural light: orange
in UV-A (ca.360nm): orange

Spot tests: K + pale yellow · C — · KC — · P + pale yellow

reakcje standardowe

Wykrycie przez barwienie odczynnikami na plesze zawodne. Z KOH daje bladożółtą reakcję, zwykle jest trudna do interpretacji z uwagi na maskowanie barwą glonów. Pewniejsze jest zadanie odczynnikiem osadu z wyciągu acetonowego.

mikrokrystalizacja

W GE po lekkim ogrzaniu i ostudzeniu tworzy długie kryształy, tafelkowate lub włóczniowate, w zarysie rombowate.

W GAW po lekkim ogrzaniu, po kilku minutach tworzy cienkie, długie żółte igły, rozgałęzione i rozmieszczone promieniście.

W GAAn - podobnie jak w GAW.

W GAoT - krystalizacja natychmiastowa i wyraźna.

W wodzie barytowej Ba(OH)2 - intensywnie cytrynowożółte kryształki w kulistych skupieniach.

W %5 Na2CO3 - po lekkim ogrzaniu krystalizuje jako b. drobne igiełki ułożone gwiazdkowato.