fot. za-06-07-05_064-ID36166-sklerota (901×666) — copyright © by Zygmunt Augustowski
sklerota
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.07.2006
copyright © by Zygmunt Augustowski