fot. w_Marasmius_siccus_060531_02_1 (829×570) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.060531-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Marasmius siccus

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

31.05.2006, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak