fot. sj-septularia_arenosa_14 (584×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sepultaria arenosa

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek