fot. ok-verpa_conica_przekroj (252×520) — copyright © by Darek Karasiński
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński