fot. mwg-Hypogymnia_physodes-01_Snozka (1355×1332) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypogymnia physodes (pustułka pęcherzykowata)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn

« Hypogymnia physodes (pustułka pęcherzykowata)