fot. ms-MS-Hypogymnia_tubulosa-070329-02 (575×497) — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypogymnia tubulosa (pustułka rurkowata)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.03.2007, Równina Torzymska, okolice Rzepina
copyright © by Michał Smoczyk