fot. ms-MS-Hypogymnia_physodes-070329-01 (881×688) — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypogymnia physodes (pustułka pęcherzykowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.03.2007, Równina Torzymska, okolice Rzepina
copyright © by Michał Smoczyk