fot. mj-EntolomaSaundersii_D20020522-152-5205 (689×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma saundersii

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.05.2002, Czechy
copyright © by Mírek Junek