fot. mj-CalocybeCarnea-8249 (780×490) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calocybe carnea (gęśnica czerwonawa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.08.2002, Czechy, na trawniku, w pobliżu świerka
copyright © by Mírek Junek