fot. 20040701-mycena-polygramma-crw_4439=b (303×520) — copyright © by Mírek Junek
trzon w dolnym odcinku
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mycena polygramma (grzybówka bruzdowanotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.07.2004, Krusne Hory, Czech Rep.
copyright © by Mírek Junek