fot. jsb-DSC_7096_1 (494×592) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Naucoria striatula (olszóweczka prążkowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.11.2014, gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń