fot. jsb-DSC_4937 (588×319) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leucoagaricus sericifer

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.09.2015, gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń