fot. jsb-DSC_3293 (800×798) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma griseopruinatum

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.10.2013, Gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń