fot. jsb-DSC_2149 (687×654) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma solstitiale (dzwonkówka niewielka)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.10.2012, Gm. Wleń, k. Bełczyny, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń