fot. jsb-DSC_1873 (349×716) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phloeomana speirea (grzybówka cienkotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.06.2015, gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo
copyright © by Jacek Soboń