fot. jsb-DSC_1337 (511×747) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Naucoria luteolofibrillosa (olszóweczka włóknista)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.09.2012, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń