fot. jsb-DSC06722 (2066×1348) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Entoloma sericatum

on This page when logged in
you will see 7.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.07.2016, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń

« Entoloma sericatum