fot. jsb-Coprinopsis.candidata._16b_.DSC_0187 (426×721) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Coprinopsis candidata

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.09.2012, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń