fot. bk-Coprinopsis_bellulus2_leg.BKudlawiec_det.BGierczyk (372×866) — copyright © by Barbara Kudławiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Coprinopsis bellula

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Kudławiec