fot. bc-083 (701×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Boletus fragilipes

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.09.1996, Nýdek, Filipka, Czechy – w starszym lesie świerkowym
copyright © by Bohdan Cienciała