308524xx1155
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-308524-887411

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID308524
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ