fot. 200314.2-GE-x40DEn-2-przy_brzegu (397×865) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200314-2 XL
przy brzegu
(medium) GE, DIC, EDF, normalizacja, x40 PlanApoλ Ni-E/Ri2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phaeophyscia orbicularis (orzast kolisty)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Pszczyna-Jankowice
copyright © by Marek Snowarski