fot. 200314.2-GAW-x40PE-4 (691×882) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200314-2
(medium) GAW, polaryzacja, EDF, x40 PlanApoλ Ni-E/Ri2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phaeophyscia orbicularis (orzast kolisty)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Pszczyna-Jankowice
copyright © by Marek Snowarski