fot. 200314-2374 (797×845) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200314-2 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phaeophyscia orbicularis (orzast kolisty)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.03.2020, Pszczyna-Jankowice
copyright © by Marek Snowarski