fot. 200220-2257_v2 (489×736) — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypogymnia physodes (pustułka pęcherzykowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.02.2020, Katowice, Las Murckowski
copyright © by Marek Snowarski