znalezisko 20070925.1.07 - Paxillus involutus (krowiak podwinięty) · Czechy, Orlickie Hory ·
070925-9462
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · pokrój
070925-9462_1
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · blaszki i trzon
070925-9464
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · pokrój
070925-9482
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · pokrój
070925-9483
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · pokrój
070925-9484
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · pokrój
070925-9487
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · przekrój
070925-9487_1
Paxillus involutus (krowiak podwinięty)
25.09.2007 · blaszki i trzon