fot. 060914-0907 (743×412) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060914-1
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.09.2006, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski