fot. 060524-7582 (397×601) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060524-3
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mycena speirea (grzybówka cienkotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.05.2006, Puszcza Białowieska
copyright © by Marek Snowarski