fot. 040704-7654 (677×417) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040704-6
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hapalopilus nidulans (miękusz rabarbarowy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.07.2004, okolice Turwi
copyright © by Marek Snowarski