fot. 020913-3300 (669×475) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020913-1
owocnik w rozwidleniu pnia starej jabłoni
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2002, Gruczno k. Świecia
copyright © by Marek Snowarski