fot. 020901-2922 (756×536) — copyright © by Marek Snowarski
siedlisko
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.09.2002, Kołobrzeg, Podczele
copyright © by Marek Snowarski