fot. 020811-2585 (781×537) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020811-3
powierzchnia kapelusza
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.08.2002, Krowiarki, Kotlina Kłodzka
copyright © by Marek Snowarski