fot. 010806-10 (691×481) — copyright © by Marek Snowarski
blaszki; masowo na igłach, gałązkach i kawałkach kory sosnowej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.08.2001, Wybrzeże
copyright © by Marek Snowarski