fot. 001117-29 (729×481) — copyright © by Marek Snowarski
masowo na igłach sosnowych
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy
copyright © by Marek Snowarski