fot. 000730b-2 (778×481) — copyright © by Marek Snowarski
grupa w podmokłym miejscu db/bk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula atropurpurea (gołąbek ciemnopurpurowy)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski