fot. w_Nectria_episphaeria_061018_03 (884×476) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.061018-3
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dialonectria episphaeria

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.10.2006, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak